was successfully added to your cart.

fotografi

Billedillustration af fremtiden til museum

By juni 14, 2017 No Comments

Et museum skulle have en historie ind i et billede. En historie der bygger på fortiden og rammer fremtiden. Det blev løst ved at sætte en futuristisk lystråle gennem auditoriet fra en svunden tid:

Her det oprindelige billede fra ekstern fotograf. Der er yderlige fjernet en højtaler og en tavle på vinduesvæggen. Og den mørke ikke færdige ramme på frisen over døren i højre midte er “malet” færdig. Så der kommer mere ro i det nye koncept som billedet skal illustrere.